Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.alpanet.pl

Adres artykułu: www.bip.alpanet.pl/artykuly/103

Skład Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:  Aleksander Nowak

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:  Jan Kowalski, Agata Bajor

RADNI: 
Maciej Weber
Tomasz Domagała
Katarzyna Zamora
Patryk Śmiały
Hanna Nowicka
Mikołaj Zając
Paulina Nosowska